Blog Summary Widget

V projektu Geomantija KRRES (Kalobje Rifnik RESevna) organiziramo etno in eko srečanja in dogodke

Subscribe to RSS Feed

dogodki in novice

Kalobje, Rifnik, Resevna

Za vsebino so odgovorni  Robi Lavin, KS Šentjur Rifnik in Aci Urbajs. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Projekt »Geomantija Kalobje Rifnik Resevna – Geomantija KRRES« je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, os Leader, pod okriljem Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja«.

kontakt

aci.urbajs@krres.si

+386 3 749 23 73

+386 41 786 428

Kako smo začeli?

 

Leta 2010 smo se ob druženju v Stari hiši na Rifniku dotaknili imen hribov, iz katerih prihajamo: Kalobje, Rifnik, RESevna. Tako je nastalo gibanje KRRES. Oblikovali smo krajinsko blagovno znamko za naše pridelke, ki imajo EKO ali Demeter certifikat. Leta 2013 smo pričeli s projektom Geomantija KRRES. Obstoječo skupino kmetov smo preželi s skupino  umetnikov, raziskovalcev prostora, krajinarjev …  Pod mentorstvom Karin in Robija Lavin smo potrdili domnevo, da je ta prostor med Kalobjem, Rifnikom in RESevno celovit organ pokrajine. Odkrili smo votlino mlinskih kamnov in jo obogatili s kozmogrami ter jo spremenili v naravno svetišče, Votlino Kačje doline. Povezali smo se z muzejci tega območja, da bi lažje razumeli preteklost z namenom, da najdemo svojo bit v času in prostoru.

 

Pobudnik in svobodni kmet,

Aci Urbajs